Danh sách luật sư

Nguyễn Ngọc Ánh

Luật Sư – Giám đốc Điều hành
Là Luật sư chuyên tư vấn về đầu tư trong và ngoài nước; hợp đồng và tham gia hoạt động tranh tụng; đặt biệt chuyên tư vấn về Ngân hàng; Bất động sản và Xây dựng.

Lê Đức Hạnh

Luật Sư
Là Luật sư thành viên của Sunlaw, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tố tung và thi hành án dân sự; Sở hữu trí tuệ.

Trần Thị Thanh Bình

Luật Sư
Là Luật sư thành viên của Sunlaw, chuyên tư vấn về bảo hiểm; Đàm phán và soạn thảo hợp đồng; Mua bán sáp nhập doanh nghiệp và thuế; chuyên tư vấn về đầu tư trong và ngoài nước.

Nguyễn Thị Mỹ Châu

Luật Sư
Là thành viên của Sunlaw, có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn Sở hữu trí tuệ, bất động sản và chuyên tư vấn về đầu tư trong và ngoài nước.