Sở hữu trí tuệ

Tư vấn và đại diện cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc xác lập và duy trì quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá, tên miền Internet, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam và nước ngoài.

Tư vấn và đại diện cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc xác lập và duy trì quyền đối bản quyền tác giả, bản quyền tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm thiết kế, bản quyền phần mềm.

Tư vấn và đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp, xử lý các vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan.

Yêu cầu gọi lại tư vấn